Upplysningsplikt

Upplysningsplikt är något som säljaren har vid försäljning av sin bostad. Plikten reglerar vad de måste upplysa köparen om när de köper bostaden. Det säljaren måste upplysa köparen om är de fel som finns i fastigheten och som köparen själv kan ha svårt att upptäcka vid sin undersökning.

Säljaren har upplysningsplikt oavsett vilken fastighet det är som säljs. Både vid villa och bostadsrätt ska hen alltså informera köparen om de fel som finns. Om säljaren undanhåller fel kan hen bli skadeståndsskyldig till köparen. Att undanhålla fel kan också ge prisavdrag på bostaden. Att informera köpare om fel ligger säljarens intresse.

Om inte säljaren informerar köparen om fel kan denne nämligen skylla på dolda fel. Det är vid dolda fel som säljaren kan bli skadeståndsskyldig. Upplysningsplikten innebär att säljare måste svara ärligt på de frågor om bostadens skick som köparen ställer. De måste dock inte upplysa om minsta fel de känner till.

Vanliga frågor om upplysningsplikt

Vem ska man vända sig till vid dolda fel?

Om man upptäcker att det finns dolda fel i bostaden ska man vända sig till den mäklare man köpte bostaden av. Man kan även vända sig till en jurist. De kommer då utreda om säljaren har brustit i sin upplysningsplikt till köparen.

Vad ingår i upplysningsplikten?

Det som ingår i upplysningsplikten är att säljaren ska informera köparen om de fel som hen känner till. Om köparen ställer frågor om bostadens skick måste säljaren svara ärligt. En köpare kan dock inte kräva att säljaren ska undersöka eventuella fel som hen inte är medveten om.

Är upplysningsplikt viktigare än undersökningsplikt?

En säljares upplysningsplikt är inte större än köparens undersökningsplikt. Köparens plikt att undersöka bostaden och dess område är större än säljarens plikt att upplysa om fel som ej efterfrågas. Huvudansvaret för att upptäcka och bli medveten om fel ligger alltså hos köparen. Denne bör göra en besiktning av bostaden vid köp.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0