Mäklarbild

En mäklarbild innehåller information från styrelsen av en bostadsrättsförening om alla de uppgifter som behövs vid försäljningen av en bostadsrätt. Mäklarbilden är viktig för att både mäklare och potentiella köpare ska få all nödvändig information om bostaden inför den kommande överlåtelsen av bostadsrätten. Till exempel anges ägare, andelstal och avgift i mäklarbilden.

Mäklarbilden gör att köparen får reda på vem som står som ägare till lägenheten, hur stor månadsavgiften till föreningen är och hur stor lägenheten är. Mäklarbilden anger också om bostadsrätten är pantförskriven, vilket är mycket viktigt eftersom panten måste lösas innan försäljningen för att den nya ägaren inte ska riskera att bli betalningsskyldig för den.

Övriga uppgifter i mäklarbilden är om föreningen är äkta, vilket andelstal lägenheten har i föreningen och om det tillkommer övriga avgifter, t.ex. pantsättningsavgift. Även lägenhetsnummer, adress och övrig praktisk information ska finnas med i mäklarbilden. Mäklarbilden utgör med andra ord ett av de viktigaste redskapen för mäklarna när de tar fram underlag inför visning och försäljning.

Vanliga frågor om mäklarbild

Varför är mäklarbilden viktig?

Mäklarbilden är mycket viktig för att köparen ska få rätt information inför bostadsköpet för att inte riskera problem i efterhand. Det handlar bland annat om att det är rätt ägare, att månadsavgiften stämmer och om lägenheten är pantsatt. Även uppgifter om det ingår förråd, parkeringsplats eller fiberanslutning är viktigt att känna till.

Vad ska finnas med i mäklarbilden?

All praktisk information om lägenheten bör finnas med i mäklarbilden. Det är till exempel ägare, adress, lägenhetsnummer och månadsavgift till föreningen. Även överlåtelseavgift och pantsättningsavgift ska finnas med samt om föreningen är äkta eller inte. Information om lägenheten är pantförskriven och vad som ingår i månadsavgiften ska också finnas med.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 1.00