Besittningsrätt

Besittningsrätt är en slags rättighet att bo kvar i en bostad. När man hyr ett hus har man oftast ett speciellt skydd som gör att man inte kan bli utslängd eller uppsagd hur som helst. Det kallas för besittningsskydd och det regleras i hyreslagen. Det finns till för hyresgästernas säkerhet.

Besittningsrätt har man från första dagen man bor i bostaden så länge hyresvärden hyr ut i en näringsmässigt verksamhet. Om den hyresvärd man har hyr ut minst tre bostäder eller om uthyrningen sker genom ett företag har man alltså full besittningsrätt. Det innebär att det krävs starka skäl för att man ska kunna bli uppsagd.

Om man hyr enligt lagen av uthyrning av egen bostad det vill säga om man till exempel hyr en villa privat har man inget besittningsskydd alls. Det räcker med att hyresvärden behöver bostaden själv så kan man bli uppsagd med tre månaders varsel. Besittningsrätten kan också avtalas bort och det bör man som hyresgäst ha koll på.

Vanliga frågor om besittningsrätt

Kan man överklaga ett beslut om uppsägning?

Även om man inte har besittningsskydd kan man överklaga en uppsägning. Man kanske inte har fått uppsägningen i tid, hyresvärden kan ha skickat den några dagar för sent och då har man en månad till på sig att flytta. Generellt sett är chanserna att få bo kvar låg utan besittningsrätt.

Kan man få kortare uppsägningstid?

Om hyresvärden säger upp hyresgästen gäller alltid tre månaders uppsägningstid oavsett vad som står i kontraktet. Man kan självklart komma överens om att flytta tidigare om man vill. Om hyresgästen säger upp sig gäller det som står i kontraktet, eller en månads uppsägning om det rör sig om uthyrning av egen bostad.

Vilka grunder kan man bli uppsagd på trots besittningskydd?

Man kan bli uppsagd om man grovt åsidosätter hyresavtalet eller om man inte vårdar bostaden väl. Man kan också bli uppsagd om man inte betalar sin hyra. Då krävs dock påminnelser med mera. Man kan också sägas upp om huset brinner ner eller döms ut.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0