Villa

En villa är en form av bostad där den som äger villan i normalfallen också äger tomtmark som hör till villan. Villor kan vara olika stora men de flesta är omkring 100-150 kvm. Allt under den siffran är en liten villa – småvilla – och allt över den är en stor villa.

Villor kan vara gjorda av olika material. I Sverige är det vanligt förekommande med trävillor, medan det på kontinenten är vanligare med betongvillor. Själva ytfasaden kan skilja sig från materialet invändigt. En vanlig synonym till villa är hus. Villor kan ha varierande antal rum, så gott som alltid är badrum och kök standard.

Det finns två sätt att bli ägare till en villa. Man kan dels ärva den (exempelvis efter ett dödsbo) och dels köpa den för att använda för eget bruk. I Sverige och många andra länder är det fullt tillåtet att äga mer än en villa, många har exempelvis en fast bostad och ett sommarhus.

Vanliga frågor om Villor

Varför är villor populära?

I en villa så får du tillgång till en egen tomt, som du kan förvalta på ett sätt som du själv vill. Att anlägga pool, gräsmatta, ställa upp studsmattor med mera är saker som man varken får eller kan göra om man bor i en bostadsrätt eller hyresrätt.

Vilka försäkringar bör man ha?

För alla fristående bostäder är det viktigt att ha en villaförsäkring som täcker upp oförutsedda skador eller liknande. Fuktskador, mögel och andra önskade företeelser drabbar ofta villor och det är du som husägare som får bära kostnaderna, man kan alltså inte förlita sig på hyresvärden eller bostadsrättsföreningens protokoll.

Varför är villor vanliga i Sverige?

Sverige är ett stort land i förhållande till befolkningsmängden. Det är lätt att köpa en villa som har flera mils avstånd från närmaste granne. Det finns så klart för- och nackdelar med detta, men många anser att den privata sfären lättare hålls intakt genom att bo i en villa.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0