Friköpt tomt

En friköpt tomt innebär att det är fastighetsägaren som äger tomten. En friköpt tomt är det bästa för en fastighetsägare då tomten alltid följer med fastigheten och tomten kommer att tillfalla den nya ägaren vid försäljning. En friköpt tomt köps genom staten eller en kommun och oftast i samband med att en fastighet säljs.

Det finns flera olika sätt att inneha en tomt tillhörande en fastighet, exempelvis genom tomträtt, arrende, servitut och ofri grund. Detta innebär att fastighetsinnehavaren inte äger tomten där fastigheten är belägen. Istället så betalar fastighetsägaren hyra för tomten under en avtalad period. När fastighetsinnehavaren säljer fastigheten så ingår inte tomten i försäljningen.

Istället så får den nya fastighetsägaren ta över de avtal som gäller för tomten. Dock kan det finnas möjlighet för den nya fastighetsinnehavaren att friköpa tomten i samband med köpet av fastigheten. Detta skulle innebära att den nya fastighetsägaren då också äger tomten som fastigheten är belägen på, vilket innebär många fördelar.

Vanliga frågor om friköpt tomt

Hur du friköper en tomt?

Det kan finnas möjlighet att friköpa en tomt i samband med att du köper en fastighet, belägen på en tomt, som har ett arrende eller som hyrs under andra premisser. Du behöver i samband med köpet av fastigheten kontakta tomtinnehavaren för att göra en förfrågan om att friköpa tomten.

Vad innebär det att du hyr en tomt?

Att köpa en fastighet som har en hyrd tomt innebär att du tar över ett befintligt avtal som exempelvis ett arrende. Det innebär att när arrendet upphör så behöver du förlänga arrendet, vilket oftast brukar sträcka sig över en period på 20-50 år.

Är det bättre att köpa en fastighet med friköpt tomt?

Ja, det är bättre att köpa en fastighet som har en tillhörande friköpt tomt, vilket också är det vanligaste idag. När du köper en fastighet med friköpt tomt så äger du tomten och behöver aldrig riskera att bli av med den i framtiden.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 4.00