Amortering

När man tar ett lån, oftast på en bank, lovar man samtidigt att betala tillbaka lånet någon gång i framtiden. Att regelbundet betala av en del av lånet vid en viss tidpunkt kallas för att amortera. Amortering är alltså avbetalning på en skuld. Amorteringen kan gälla hela skulden eller delar av den.

Tillsammans med räntan utgör amorteringen den sammanlagda kostnaden för ett lån. Lånet kan till exempel vara ett billån eller ett bostadslån. Det vanligaste är att amorteringen sker en gång i månaden eller kvartalsvis. Amorteringen är oftast en i förväg fastställd summa, medan kostnaden för räntan kan variera i takt med att räntan går upp eller ner.

Vid ett lån brukar låntagaren och långivaren komma överens om en avbetalningsplan, en så kallad amorteringsplan. I den framgår det bland annat vilken summa som ska betalas och när betalningen ska ske. Fördelen med att amortera är man inte behöver betala tillbaka skulden i ett enda svep, utan istället betalar mindre belopp vid flera tillfällen.

Vanliga frågor om amortering

Vad är rak amortering?

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering. Den innebär att man betalar samma summa varje gång det är dags att amortera. Eftersom lånet då minskar efterhand, minskar även räntan på lånet. Därför blir den sammanlagda kostnaden, amortering plus ränta, mindre och mindre ju fler amorteringar som sker.

Vad är annuitetslån?

Vid ett annuitetslån är den sammanlagda kostnaden, summan av amortering och ränta, lika stor vid varje amorteringstillfälle. Andelen ränta och amortering inom lånet skiftar allt eftersom. För låntagaren innebär det en fast kostnad och större kontroll över ekonomin. Nackdelen är att man betalar mer i ränta jämfört med rak amortering.

Varför ska man amortera?

Amorteringen innebär att skulden successivt minskar och därmed minskar även räntan på lånet. På så sätt blir den totala lånekostnaden lägre än vid ett amorteringsfritt lån. Det är klokt att amortera så mycket som möjligt, eftersom räntan kan stiga. Ju snabbare ett lån betalas av, desto billigare blir det.

Källor & vidare läsning

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0