Ränteavdrag

När det gäller bostadslån är det viktigt att ha kännedom om de regler som finns för att exempelvis kunna använda tillgängliga avdrag och skattelättnader. Ränteavdraget eller skattereduktionen som den även kallas är exempel på en sådan möjlighet som finns för bostadsägare. Denna sammanställning ger en introduktion till det viktigaste en bostadsägare behöver känna till om avdraget.

Ränteavdrag, skatteavdrag eller skattereduktion för underskott av kapital som den korrekta termen är hos Skatteverket infördes för att möjliggöra för fler människor att äga sin bostad. Syftet är att ge en skattelättnad för de kostnader som kommer med att låna pengar till en bostad. Avdraget går att nyttja om det inte finns andra kapitalinkomster som överstiger räntekostnaderna.

För räntekostnader överstigande 1000 kronor och understigande 100 000 kronor kan en bostadsägare dra av 30% av räntekostnaderna på sin årliga deklaration. För räntekostnader överstigande 100 000 kronor så är motsvarande avdrag på 21% av kostnaden. Om en bostad ägs av flera personer delas ränteavdraget mellan ägarna i paritet med hur mycket respektive person betalat av räntekostnaderna.

Vanliga frågor om ränteavdrag

Får ränteavdraget användas för alla lån?

Ränteavdraget används främst för bostadslån då det oftast är de största lånen. Men det är även ett avdrag som går att använda för andra typer av lån förutom studielån. I de flesta fall kommer ränteutgifter för samtliga lån en person har vara förifyllda på den preliminära inkomstdeklarationen.

Vad händer med ränteavdraget om en aktievinst gjorts?

Ränteavdraget är ett avdrag som syftar till att hjälpa till med räntekostnader för att underlätta ägandet av en bostad. I det fall en bostadsägare har gjort aktievinster där vinsten överstiger den ränteutgift som betalts för bostaden under innevarande år får inget avdrag göras.

Hur fördelas ränteavdraget mellan bostadsägare?

Om det finns flera ägare till en bostad fördelas ränteavdraget i enlighet med vilken andel respektive person äger. Om två bostadsägare äger 50% var av bostaden kommer ränteavdraget fördelas med 50% till respektive person. Om en person betalat mer av räntan går det att justera ränteavdraget för att motsvara fördelningen av utgifterna.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0