Hyresgäst

En hyresgäst är en person som hyr en bostad eller en lokal av en privatperson eller av ett företag. En hyresgäst kan också vara ett företag eller en privatperson. När det gäller bostäder är det oftast hyresgästen som bor i och nyttjar bostaden, men ibland kan också andrahandsuthyrning förekomma.

En hyresgäst har en lång rad rättigheter, men denne har också skyldigheter. Skyldigheterna regleras i det avtal hyresgästen tecknar under. De här skyldigheterna brukar grunda sig i att hyresgästen ska betala hyra och att denne ska vårda bostaden eller lokalen väl under hyrestiden. Eventuella fel som inte kan åtgärdas enkelt ska också anmälas till hyresvärden.

Som hyresgäst kan hyran variera beroende på var man bor, hyr bostaden är inredd, eventuell möblering samt beroende på vad som ingår i hyran. En lyxigt inredd lägenhet som ligger centralt i en storstad och där både vatten, värme och annat ingår är ofta betydligt dyrare än ett litet hus i skogen där det är kallhyra.

Vanliga frågor om hyresgäster

Kan hyresgäster i bostäder bli utslängda?

När det gäller bostäder finns ett besittningsskydd. Om hyresgästen hyr sin bostad av ett företag eller i en näringsmässig uthyrningsverksamhet gäller det från första dagen. Det betyder att det krävs mycket för att hyresgästen ska kunna bli utslängd. Om inget besittningsskydd finns gäller tre månaders uppsägning.

Kan hyresgästen slängas ut om hyran inte betalas?

Om hyresgästen inte betalar sin hyra kan denne bli utslängd. Hyresvärden måste dock skicka ut påminnelser och ge hyresvärden skälig tid att betala in hyran. Om betalning sker kan hyresgästen inte sägas upp. Hyresvärden måste också kontakta socialtjänsten i den aktuella kommunen innan uppsägning sker.

Vad gäller för uthyrning av egen bostad?

Hyresvärden kan ha en eller flera privata lägenheter som denne hyr ut. Då gäller inte den vanliga hyreslagen. Det innebär att en hyresgäst saknar besittningsskydd och denne kan bli uppsagd med tre månaders varsel utan någon egentlig anledning alls. Hyresgästen kan också säga upp sig med en månads uppsägningstid.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0