Hyresvärd

En hyresvärd är en part i hyreskontraktet. Mer precist är hyresvärden den som står som värd för lokalen/lägenheten/studentrummet och som själv sköter driften samt underhållet. I vissa fall kan driften läggas på entreprenad åt andra bolag, det är vanligt att hyresvärdarna endast förvaltar sina bestånd rent ekonomiskt.

Hyresvärden måste inte vara en juridisk person utan kan likväl vara en privatperson som hyr ut en del av sin bostad till en inneboende. Hyresvärden måste ha fyllt 18 år eftersom det krävs för att ingå och upprätta avtal. Däremot kan hyresgästen vara minderårig. Hyresvärdar erbjuder husrum och ofta el och vattenförsörjning inkluderat i hyreskostnaden.

Det är dock inte alla hyresvärdar som erbjuder gratis internetuppkoppling, speciellt inte företag. Därför kan hyresgästerna själva behöva betala för mobilt bredband eller modem. Hyresvärden ska ha en dialog med hyresgästen om hyresgästen kräver just det, till exempel om något är trasigt eller icke fungerande. Normalt sett ska hyresvärden stå för reparationskostnader.

Vanliga frågor om hyresvärdar

Hur blir man hyresvärd?

Om du själv äger (besitter) en bostad och har rum över så är det ofta lönsamt speciellt i storstäder med många studenter att hyra ut ett rum. Bostadsbristen är idag stor och många avstår från att studera när de inser vidden av problematiken med för få bostäder.

Behöver man några speciella kunskaper som hyresvärd?

Det är mycket fördelaktigt att ha insikter och kunskaper i juridik och ekonomi. I juridik är det bra att vara helt insatt i Jordabalken och specifikt hyreslagen. När det kommer till ekonomi så är det bra att förstå bokföring, skattemässiga detaljer och marknadsvärden.

Kan man jobba helt och hållet som hyresvärd?

Beroende på hur många bostäder man förvaltar och/eller äger så kan man tjäna mer eller mindre. I universitetsstäder kan det vara mycket lönsamt att uteslutande ägna sig åt uthyrning av bostäder. I glesbygder kan det vara svårare och man kan därför behöva ha sidojobb.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0