Upplåtelseavtal

Ett upplåtelseavtal är en typ av avtal som aktualiseras i samband med köp av en nyproducerad bostadsrätt alternativt att en hyresrätt ombildas till bostadsrätt. Upplåtelseavtalet tecknas mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen och ingås vanligen i god tid före det att bostadsrätten är helt färdigställd. Syftet är att klargöra vilken lägenhet medlemmen erhåller och vad som ingår.

Ett upplåtelseavtal är bindande för både medlemmen och bostadsrättsföreningen. Det är inte möjligt för någon av parterna att ”hoppa av” avtalet eller liknande. Det finns i och för sig ett par undantagssituationer när det är möjligt för medlemmen att bryta avtalet. Detta gäller t.ex. om månadshyran blir betydligt högre än vad som förutsatts.

Ett upplåtelseavtal är ett detaljerat avtal som reglerar villkoren mellan bostadsrättsföreningen och medlemmen avseende bostadsrätten. Enligt bostadsrättslagen måste ett upplåtelseavtal bland annat innehålla uppgifter om insatsbelopp, storleken på avgiften till bostadsrättsföreningen, detaljerade uppgifter om bostadsrättens storlek och utformning samt uppgifter om ”tilläggsytor” som till exempel vindsutrymme, källarförråd, parkering och liknande.

Vanliga frågor om upplåtelseavtal

Behöver jag skriva ett nytt upplåtelseavtal när jag säljer min bostadsrätt?

Nej, du ska inte skriva ett nytt upplåtelseavtal när du säljer din bostadsrätt. Ett upplåtelseavtal tecknas endast med den första ägaren av en bostadsrätt. Ska du sälja din bostadsrätt ska du skriva ett överlåtelseavtal med köparen som därmed övertar ditt upplåtelseavtal.

Är det svårt att skriva ett upplåtelseavtal?

Ja, det är relativt svårt att skriva ett upplåtelseavtal som är korrekt utformat. Oftast tar bostadsrättsföreningar hjälp av advokater och andra jurister som är specialiserade på denna typ av avtal. Upplåtelseavtal är inte en typ av avtal som man ska skriva på egen hand.

Vad ska jag tänka på när jag skriver under ett upplåtelseavtal?

Innan du skriver under ett upplåtelseavtal bör du läsa igenom avtalet mycket noggrant. Kontrollera så att allt du anser ska tillhöra bostadsrätten verkligen finns med i upplåtelseavtalet. Detta gäller framförallt olika biutrymmen som till exempel källarförråd, vindsutrymmen och parkeringsplats.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0