Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening, tillhandahåller lägenheter för personer utan tidsbegränsning. När en person övertar en lägenhet från en bostadsförening kallas denna för bostadsrättsinnehavare. Bostadsrättsföreningens syfte är att underhålla fastigheterna så att fastigheternas värde bibehålls eller ökar i värde.På detta sätt förvaltar föreningen de boendes kapital och främjar deras ekonomiska intressen.

Det finns inga regler som fastställer när en bostadsrättsförening kan bildas. Den går att bilda när en fastighet är nybyggt, eller när hyresrätter ombildas till bostadsrättsförening. Vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter ska en bostadsrättsförening bildas som första steg. Därefter är det föreningen som köper fastigheten och säljer bostadsrätterna till intresserade.

Föreningen, som är en egen juridisk person, ska ha minst tre medlemmar, ha en styrelse och ha minst en revisor. Av den orsaken att en bostadsrättsförening är en egen juridisk person, är medlemmarna inte personligt ansvariga för föreningens skulder eller andra åligganden. Bostadsrättshavaren ansvarar endast för den insatsen som denna har betalat till föreningen

Vanliga frågor om bostadsrättsförening

Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren har ett ansvar för att hålla lägenheten i gott skick. Om någonting gör sönder ska detta åtgärdas av bostadsrättshavaren. Det kan röra sig om vitvaror som har slutat fungera och som behöver bytas ut eller andra åtgärder som behöver vidtas i lägenheten. Dock är inte bostadsrättsinnehavaren ansvarig för det som behöver åtgärdas utomhus.

Vad är en bostadsrätt?

En bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening, tillhandahåller lägenheter för personer utan tidsbegränsning. Föreningen, som är en egen juridisk person, ska ha minst tre medlemmar, ha en styrelse och ha minst en revisor. Av den orsaken att en bostadsrättsförening är en egen juridisk person, är medlemmarna inte personligt ansvariga för föreningens skulder.

När kan en bostadsrätt bildas?

Det finns inga regler som fastställer när en bostadsrättsförening kan bildas. Den går att bilda när en fastighet är nybyggt och då kallas detta för att bilda bostadsrättsförening vid nyproduktion, eller när hyresrätter ombildas till bostadsrättsförening. Föreningen köper sedan fastigheten och säljer bostadsrätterna till intresserade.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0