Undersökningsplikt

Undersökningsplikten blir aktuell i samband med köp av en fastighet. Enkelt förklarat är det undersökningsplikten som avgör vem av köparen och säljaren som ansvarar för eventuella fel eller brister på en fastighet. Skulle en skada upptäckas efter köpet är det undersökningsplikten som avgör vem av säljaren och köparen som är ansvarig.

Undersökningsplikten är en skyldighet som åligger köparen av en fastighet. När man köper en fastighet är köparen skyldig att undersöka fastigheten för att upptäcka eventuella fel eller brister. Ofta anlitar man en professionell besiktningsman när besiktningen ska göras samtidigt som det är möjligt att teckna olika försäkringar vilka träder in vid t.ex. dolda fel eller liknande.

Skulle köparen upptäcka fel eller brister på fastigheten efter det att besiktningen gjorts och köpet slutförts är det svårt för köparen att vända sig till säljaren och t.ex. kräva skadestånd eller begära nedsättning av köpeskillingen. Undersökningsplikten innebär i princip att köparen borde ha upptäckt alla fel i samband med undersökningen av fastigheten.

Vanliga frågor om undersökningsplikt

Är det möjligt att i efterhand åberopa dolda fel på fastigheten?

Det är möjligt att i efterhand åberopa dolda fel vid köp av en fastighet. Observera dock att det måste vara fråga om dolt fel i lagens mening. Detta innebär bl.a. att felet måste ha funnits när du köpte fastigheten och att det inte varit upptäckbart.

Kan man försäkra sig mot ansvar för fel i fastighet?

Det är möjligt att försäkra sig mot ansvar för eventuella fel när man säljer en fastighet. Många försäkringsbolag säljer säljaransvarsförsäkring. En sådan innebär att om det i efterhand upptäcks ett dolt fel riskerar säljaren inte att drabbas av krav om återbetalningsskyldighet eller skadestånd från köparen.

Har jag undersökningsplikt även om jag anlitar en besiktningsman?

Ja, du har fortfarande undersökningsplikt även om du anlitar en besiktningsman. En besiktningsman är endast ett hjälpmedel för dig att upptäcka eventuella fel eller brister. Att du anlitar en besiktningsman påverkar inte ditt ansvar för undersökningsplikten. Denna är personlig och det är ditt ansvar att hitta eventuella fel.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00