Besiktning

När det sker en överlåtelse av en fastighet har köparen en undersökningsplikt. Enkelt förklarat innebär undersökningsplikten att köparen är skyldig att undersöka fastigheten för att bedöma fastighetens skick och hitta eventuella fel eller brister på fastigheten. Detta benämns ofta som att köparen gör en besiktning av fastigheten.

Det är viktigt att köparen gör en mycket grundlig besiktning av fastigheten. Emellertid är en fastighetsbesiktning en komplicerad uppgift som de flesta av oss inte klarar av att genomföra på egen hand. Det är därför mycket vanligt att en köpare anlitar en professionell besiktningsman som utför besiktningen tillsammans med köparen.

Skulle köparen finna fel på fastigheten efter det att besiktningen slutförts och köpet har fullgjorts är utgångspunkten att köparen inte kan åberopa dessa fel mot säljaren. Det är därför viktigt att köparen är mycket noggrann vid besiktningen och anlitar en kompetent och professionell besiktningsman som har mångårig erfarenhet från denna typ av besiktningar.

Vanliga frågor om besiktning

Kan säljaren göra besiktningen istället för köparen?

Ja, säljaren kan göra besiktningen istället för köparen. Emellertid påverkar inte detta köparens undersökningsplikt. Det är fortfarande köparen som har undersökningsplikten och som är skyldig att undersöka fastigheten. Skulle det senare visa sig att det finns fel på fastigheten är det köparen som riskerar att felen inte kan åberopas.

När ska en besiktning av en fastighet göras?

En besiktning av en fastighet ska göras innan överlåtelsen av fastigheten slutförs. En variant är att besiktningen sker innan parterna skriver ett köpekontrakt. En annan variant är att besiktningen sker efter det att köpekontrakt upprättas men man för in en klausul i köpekontraktet om att besiktning ska göras.

Vad ska köparen göra om besiktningsmannen anmärker på något?

Anmärker besiktningsmannen på något är det viktigt att köparen följer upp detta. Detta innebär konkret att köpare måste utföra en mer grundlig undersökning avseende de områden som besiktningsmannen anmärker på. Anmärker besiktningsmannen på att det finns fuktfläckar någonstans måste köparen undersöka anledningen till att det finns fläckar.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0