Rörlig ränta

Rörlig ränta är en form av ränta där procentsatsen varierar beroende på marknadsräntorna. Detta är en av de två räntetyper som är vanliga. En rörlig ränta innebär att lånet inte är bundet. Om ett lån istället är bundet är räntesatsen fast under hela bindningsperioden och därmed inte en rörlig ränta.

Med en rörlig ränta kommer beloppet i kronor man betalar i ränta varje månad att kunna variera men för ett lån med fast ränta är det samma summa i kronor som ska betalas per månad under lånets bindningstid. Variationen som kommer med en rörlig ränta kan både innebära fördelar och nackdelar.

En rörlig ränta varierar med det allmänna läget på räntemarknaden. Är det låga räntor generellt så är även t.ex. en bolåneränta låg. Dock kan långivare ha olika stora påslag på den rörliga räntan så en rörlig bolåneränta är inte lika hög i procent hos olika banker utan varierar även beroende på hur just den banken prissätter.

Vanliga frågor om rörlig ränta

Vilka är fördelarna med rörlig ränta?

Om man tar ett lån brukar man ofta kunna välja rörlig eller fast ränta. Den rörliga räntan brukar vara något lägre än den fasta eftersom långivaren vill gardera sig mot att ränteändringar påverkar affären till långivarens nackdel, dock kan ibland bunden ränta vara lönsam under en kortare period.

Vilka är nackdelarna med rörlig ränta?

Med en rörlig ränta får man ofta betala en lägre totalkostnad för sitt lån men i perioder kan den rörliga räntan öka. Det gäller då att man har utrymme i sin budget för en ökad ränteutgift under en period. Vill man ha full översyn på månadskostnaden är fast ränta bättre.

Kan man byta bank med rörlig ränta?

En av fördelarna med rörlig ränta är att man får ett bättre förhandlingsläge. Ett lån med rörlig ränta kan sägas upp snabbt och det går att byta långivare enkelt. Detta kan man använda för att pressa ned räntan hos sin långivare. Den som bundit lånet kan inte byta kostnadsfritt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0