Privat bostadsbolag

Ett privat bostadsbolag är ett bolag som äger och förvaltar fastigheter som andra människor bor i. Oftast handlar det om hus med lägenheter. Det finns även kommunala bostadsbolag som ibland kallas för allmännyttiga bostadsföretag. De ägs och drivs på ett lite annorlunda sätt. Privata bostadsbolag drivs för det allra mesta i ett vinstsyfte.

Privata bostadsbolag kan vara olika stora. Det kan röra sig om allt från små bolag som har en eller några få fastigheter på en viss ort, till större bolag som har ett stort antal fastigheter i många olika svenska städer. Organisationen av bolaget kan också se olika ut, till exempel beroende på hur många medarbetare bolaget har.

Att hyra en bostad från ett privat bostadsbolag behöver inte skilja sig särskilt mycket från att hyra från ett kommunalt bostadsbolag. Hyresvärden har samma ansvar för underhåll och renoveringar. De privata bolagen är dock mer fria i vilka hyresgäster de väljer, till exempel är det inte alla som använder sig av en kö.

Vanliga frågor om privat bostadsbolag

Vad är ett privat bostadsbolag?

Ett privat bostadsbolag är ett bolag som äger och tar hand om fastigheter andra människor bor i. Bostäderna hyrs ut och ansvaret hyresvärden har är detsamma som en kommunal hyresvärd har. Skillnaden är att privata bostadsbolag för det allra mesta drivs med en ambition att göra vinst.

Är det svårare att få en bostad från ett privat bostadsbolag?

Det kan vara svårare att få en bostad från ett privat bostadsbolag, men det kan också vara lättare. Privata bostadsbolag har till exempel ingen plikt att acceptera hyresgäster med låg inkomst. För den med hög inkomst kan det bli lättare om inget kösystem finns.

Hur hittar man bostäder från privata bostadsbolag?

Det lättaste sättet att hitta bostäder från privata bostadsbolag är att söka på nätet. De flesta har hemsidor där lediga bostäder listas. Finns inte den informationen brukar det finnas information om i vilka områden de har bostäder, och man får ringa för att få reda på vad som finns ledigt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0