Hemförsäkring

En hemförsäkring är något alla behöver ha för sitt hem oavsett om det gäller en villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Hemförsäkringen säkerställer att innehavaren får hjälp och ersättning om hemmet skulle drabbas av exempelvis en brand eller ett inbrott. Försäkringen gäller även för saker som förvaras i till exempel ett garage eller vinds- eller källarförråd.

Genom att ha en hemförsäkring kan innehavaren även ha rätt till andra typer av ersättningar och stöd, exempelvis vid akutvård under en resa, vid överfall eller om juristhjälp skulle vara nödvändig vid en tvist. Villkoren kring hemförsäkringar kan variera något vad gäller dessa punkter, så det är viktigt att titta igenom detaljerna i försäkringsvillkoren.

Om bostaden är en hyresrätt ansvarar hyresvärden för de fasta delarna i bostaden. Exempelvis väggar, tak, golv, kök, badrum, fönster och dörrar är sådant som täcks av hyresvärdens fastighetsförsäkring. Hyresgästen behöver då enbart en enkel hemförsäkring som täcker lösöret i bostaden. Hemförsäkringens beloppsgräns för lösöre ska läggas på en nivå som täcker det bohag som finns.

Vanliga frågor om hemförsäkring

Vad är lösöre?

Lösöre är ett begrepp som används för att täcka in allt som är löst i en bostad. Det avser till exempel möbler, kläder, skor, mattor, smycken, konst, husgeråd, böcker och elektronik. Något förenklat så avser det de saker som bostadsinnehavaren kommer ta med sig vid en flytt.

Hur mycket är lösöret värt?

Att uppskatta värdet på lösöret och därmed välja försäkringsbelopp kan vara en utmaning. Många försäkringsbolag har förenklat processen i denna fråga genom att använda schablonbelopp som standard. Skulle en bostadsinnehavare ha något som är mer dyrbart än vanligt så justeras försäkringsbeloppet upp från schablonnivån för detta objekt.

Hur kan jag välja rätt försäkringsbolag?

Det finns många försäkringsbolag att välja på. Grundvillkoren för försäkringarna är ofta snarlika men det kan finnas skillnader i tilläggstjänster som ingår, exempelvis vid ersättning på resa. En god idé är att använda en tjänst, till exempel insplanet, som är en onlineportal som jämför hemförsäkringar från olika försäkringsbolag.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0