Garantibesiktning

När en byggnation är färdigställd täckts den av en garanti under de första två åren. Denna garanti är mycket bra för ägare av fastigheten då den täcker de fel och brister som kan uppstå. Garantin täcker helt enkelt de fel som beror på entreprenören och dess arbete.

Garantin som gäller under två år är lagstadgad. När det närmar sig slutet av dessa två år är det dock dags att göra en garantibesiktning. Denna ska med fördel utföras så sent under tvåårsperioden som möjligt. Om garantibesiktningen utförs efter dessa två år kan garantin dock inte hävdas vid fel.

Om det upptäcks fel under garantibesiktningen är det entreprenören som är skyldig att stå för de kostnader som krävs för att åtgärda dessa. En garantibesiktning täcker i princip alla de fel som upptäcks. Besiktningen bör utföras av en oberoende besiktningsman för trovärdigt resultat och utföras från grundstenar till taknocken i fastigheten.

Vanliga frågor om garantibesiktning

Vad är syftet med en garantibesiktning?

Syftet med garantibesiktningen är att grundlig undersöka den nya fastigheten för att upptäcka att inga fel eller brister har uppstått under de första två åren. Detta så att de kan repareras så skyndsamt som möjligt. Garantibesiktningens eventuella fel bekostas inte av ägaren av fastigheten.

Vad ingår i en garantibesiktning?

Det som ingår i en garantibesiktning är att fastigheten undersöks från grundstenar till taknock. Det är helt enkelt en djupgående och mycket noggrann undersökning av hela fastigheten. Alla delar av fastigheten undersöks och kontrolleras av besiktningsmannen. Denna redovisar sedan sitt protokoll som noggrant förts under besiktningen.

Vem åtgärdar de fel som upptäckts?

De fel som upptäcks under garantibesiktningen måste åtgärdas av entreprenören som byggt fastigheten. Det är även entreprenören som ska stå för alla kostnader som uppstår. Ägaren av fastigheten ska inte behöva åta sig något arbete eller någon kostnad som rör de fel som uppstått.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0