Fritidshus

Ett fritidshus är en boendeform som många idag väljer att skaffa sig som ett extraboende. Ett fritidshus är ett mindre hus eller stuga som oftast är belägen på landsbygden. Ett fritidshus är inget året åretruntboende, istället är det till för att användas under kortare perioder under året.

Att bo i ett fritidshus innebär att man kommer närmare naturen och kan få en lugnare livsstil. Trots att fritidshus inte är tänkta att ha som åretruntboenden är det lagligt att bosätta sig i ett sådant permanent. Det är dock bra att tänka på att fritidshus ofta har en sämre grund.

Det medför att fritidshuset kan drabbas av fuktskador och mögel. Fritidshus skiljer sig även från en villa när det kommer till allt från el och vatten till avlopp. Om man köper ett äldre fritidshus kan det sakna isolering för vintern. Om man ämnar bo där året runt måste detta därför åtgärdas. Glöm därför inte att större renoveringar kan innebära kostnader för exempelvis hyra av grävmaskin eller kostnader för elektriker etc.

Vanliga frågor om Fritidshus

Får man bygga ut ett fritidshus?

Det är generellt lagligt att bygga ut sitt fritidshus. Vilken byggrätt man har kan dock skilja sig mellan olika kommuner. Kontakta därför kommunen för att undersöka om en utbyggnad får ske och hur stor den får vara. På så sätt riskerar man inte att göra en olaglig utbyggnad.

Har fritidshus kommunalt vatten?

Det finns många olika typer av avlopp som fritidshus har. Vissa fritidshus har kommunalt avlopp medan andra inte har det. Vissa fritidshus saknar även tillstånd för sitt avlopp vilket innebär att det huset anses sakna ett avlopp. Kontakta kommunen för att se vilket avlopp huset har.

Är vattnet drickbart i fritidshuset?

Om man köper ett fritidshus är det viktigt att undersöka vilken kvalitet vattnet har. Ibland kan det vara sämre i ett fritidshus jämfört med en annan bostad. En del fritidshus har en egen brunn vilket kan ge mindre vatten. Vattnet kan även innehålla bakterier och därför bör det skickas iväg på analys.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0