Villaförsäkring

Alla husägare behöver ha en villaförsäkring för sin bostad. Försäkringen täcker in hela egendomen, från fastigheterna som finns på tomten till själva marken och allt som växer där. Omfattningen på en villaförsäkring kan variera mellan försäkringsbolag men viktiga grunddelar som bör finnas med är ersättning vid brand, vattenskador och naturskador.

En husägare kommer att behöva ha både en villaförsäkring och en hemförsäkring. Villaförsäkringen täcker fastigheten och tomten, medan hemförsäkringen täcker allt lösöre som finns i bostaden. Ofta går det att teckna en gemensam försäkring för bägge dessa delar, en så kallad villahemförsäkring. Genom att ha bägge komponenterna hos ett och samma försäkringsbolag kan försäkringstagaren undvika dubbla självrisker.

Som tillägg till skydd för fastighet och tomt så ingår ofta ansvarsskydd och rättsskydd i en villaförsäkring. Ansvarsskyddet träder i kraft i en situation då försäkringstagaren drabbas av ett skadeståndskrav från en motpart vid en skada eller olycka. Rättsskyddet innefattar ersättning för ett juridiskt ombud samt andra tillkommande kostnader vid en rättstvist.

Vanliga frågor om villaförsäkring

Vad är skillnaden mellan en villaförsäkring och en hemförsäkring?

En villaförsäkring täcker fastigheterna samt tomten som innefattas. En hemförsäkring innefattar allt löst som finns i bostaden, det vill säga sådant som bostadsinnehavaren skulle ta med sig vid en flytt. En hemförsäkring behövs oavsett bostadsform, medan en villaförsäkring endast är nödvändig för husägare.

Vad innebär naturskador?

En villaförsäkring innefattar ett skydd för hela fastigheten, det vill säga även tak, väggar, fönster och dörrar. I de fall skydd mot naturskador innefattas innebär det att försäkringstagaren kommer få ersättning om en skada sker åsamkad av naturkrafter. Exempelvis vid storm, regn, snö eller hagel. Försäkringen innefattar ofta även skador på grund av marksättningar.

Vad innefattas i ett rättsskydd?

Om försäkringstagaren hamnar i en rättstvist så kommer kostnader att uppstå. Ett juridiskt ombud kommer behöva representera försäkringstagaren och en förundersökning för att kartlägga detaljerna kommer genomföras. Rättsskyddet innebär att försäkringstagaren kommer få ersättning för dessa kostnader via sin försäkring. Skyddet täcker även motpartens kostnader om försäkringstagaren åläggs att betala dessa.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0