Uppsägningstid

När man hyr en bostad regleras hyresvillkoren i ett hyreskontrakt. Det är även i hyreskontraktet som uppsägningstiden av bostaden regleras. Uppsägningstiden informerar om hur lång tid hyresgästen måste betala hyra för sin bostad när hyreskontraktet har sagts upp. De flesta kontrakt har en uppsägningstid på tre månader.  

När man hyr en bostad i första hand har de flesta hyreskontrakt inte någon bestämd hyresperiod. Istället hyr man bostaden på obestämd tid. Om man hyr i andra eller tredje hand är det dock vanligare med en tidsbegränsad hyresperiod. Uppsägningstiden startar månaden efter att man har sagt upp sitt hyresavtal.  

Det är alltså hela månader som uppsägningstiden gäller. Om man säger upp sin bostad den femte augusti räknas alltså september, oktober och november som uppsägningstid. Avflyttningen ska då ske senast den 30 november. Man bör därmed säga upp sin bostad i god tid innan det månadsskifte man vill att uppsägningsperioden ska börja gälla för.

Vanliga frågor om uppsägningstid

När börjar uppsägningstiden gälla?

Uppsägningstiden börjar gälla den första dagen i månaden som följer efter uppsägningen av hyresavtalet. Om ett hyreskontrakt har en uppsägningstid på tre månader och sägs upp den 15 april är alltså uppsägningstiden maj, juni och juli. Man kan flytta ut när man vill, men hyran måste betalas.

Kan man hyra utan uppsägningstid?

Man kan hyra utan uppsägningstid om man har ett tidsbegränsat hyreskontrakt på mindre än nio månader. I så fall får man avtala med hyresvärden att uppsägningstiden ska tas bort. Istället avtalar man att hyresgästen flyttar ut så snart hyrestiden har löpt ut. Vid längre hyresperioder har alla seriösa uthyrare en uppsägningstid.

Vad händer om hyresvärden säger upp kontraktet?

Om hyresvärden säger upp hyreskontraktet gäller samma uppsägningstid som om hyresgästen hade sagt upp det. Det spelar alltså ingen roll vem det är som säger upp avtalet. Samma uppsägningstid gäller för båda parter, vilket ger en trygghet för såväl hyresvärd som för hyresgäst.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0