Tillträde

Ett tillträde är när man får tillgång den bostad man köpt. Vanligtvis talar man om tillträdesdagen. Denna upplyses man om när man köper sin bostad. Vid tillträdet har man möjlighet att flytta in i bostaden. Man blir formellt ägare och får nycklarna till bostaden. Oftast får man nycklarna på mäklarens kontor.

Tillträdesdagen är även den dag då man övertar allt ansvar för fastigheten. Man övertar såväl rättigheter som skyldigheter för den fastighet man köpt. Om något skulle hända med den, om en brand skulle uppstå eller liknande, är man alltså ansvarig. Vid tillträdesdagen är det därför viktigt att ha ordnat med en hemförsäkring.

Under tillträdesdagen ordnas även med viktiga papper och betalning av bostaden. Detta brukar den mäklare man köpt bostaden genom sköta. Själv behöver man alltså bara befinna sig på mäklarens kontor. Där får man skriva under köpebrev och andra handlingar. Mäklaren kommer sedan skicka in en lagfartsansökan om fastigheten för de nyinflyttade.

Vanliga frågor om tillträde

Vilken dag är tillträdesdagen?

Vilken dag som är tillträdesdag brukar regleras i det kontrakt som skrivs vid köp av bostaden. Denna dag kan vara om två veckor eller tre månader, allt beroende på vad som har arrangerats. Om man ska sälja sin gamla bostad bör man ha samma tillträdesdag så att man inte får dubbla boendekostnader.

Vem kontrollerar bostaden vid tillträde?

Det är köparen som själv kontrollerar bostaden så snart hen har fått tillträde till den. Det är bra att gå igenom alla rum och funktioner i bostaden för att se att allt är i sin ordning. Se även till att städningen av bostaden är väl genomförd.

Hur regleras avtal vid tillträde?

När ett tillträde till en ny bostad sker är det många avtal som ska ordnas. El, vatten, internet och annat måste det skaffas avtal på. Ofta kan man som köpare skriva ett avtal redan innan tillträdesdagen och reglera att det börjar verka först när tillträdesdagen kommer.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0