Snittränta

Vid lån eller investeringar så stöter en kund på flertalet olika begrepp som är viktiga att hålla isär. Exempelvis när det gäller ränta finns en lång rad med termer som åsyftar olika typer av information. Denna sammanställning kommer ge en bättre bild av vad banker och låneinstitut avser med begreppet snittränta.

I Sverige stiftade Finansinspektionen för ett par år sedan en regel för banker och låneinstitut som erbjuder bolån, som säger att snitträntan behöver vara offentlig för kunderna. Syftet är att kunder ska kunna ha detta som verktyg för att jämföra olika aktörer på marknaden och även kunna förhandla kring sina egna lån och investeringar.

Snitträntan som visas för kunderna är en genomsnittlig ränta som visas. Den beräknas genom att räntan för samtliga nya bostadslån långivaren tecknat under föregående månad sammanställs och ett snitt räknas ut. Den ska alltså ses som en fingervisning men en ny låntagare kan få en ränta som är både högre och lägre än snitträntan.

Vanliga frågor om snittränta

Hur räknas snitträntan ut?

Snitträntan beräknas som en genomsnittlig räntenivå för samtliga nya bostadslån en långivare tecknat under föregående månad. Det kommer därför finnas många låntagare som har dyrare räntenivå och många som har billigare nivå. Snitträntan ska enbart användas som en fingervisning vid jämförelse av olika aktörer på bolånemarknaden.

Vad definierar vilken ränta som erbjuds?

När det gäller individuell bolåneränta kommer en låntagare få en erbjuden ränta baserat på ett antal faktorer. Bland annat storleken på bolånet, bostadens marknadsvärde och låntagarens finansiella förutsättningar vad gäller inkomst och kapital. Långivaren väger samman allt detta för att beräkna en risknivå för bolånet och därigenom vilken ränta som erbjuds.

Finns det ytterligare sätt att få bättre ränta?

I tillägg till de givna förutsättningar som definierades ovan kring lånestorlek, marknadsvärde och låntagarens finansiella situation finns det andra faktorer som kan förbättra räntan. Flertalet långivare är exempelvis benägna att erbjuda bättre ränta för helhetskunder. Låntagare som även har exempelvis försäkringar och sparande hos långivaren får ofta mer ränterabatt.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0