Presumtionshyra

En presumtion är ett förmodat antagande, det vill säga att man har beräknat sannolikheten för att något skall inträffa. I det här fallet rör det sig om att hyran är förhandlad mellan hyresvärden (fastighetsägaren) och en hyresgästorganisation. Hyran är densamma för samtliga lägenheter i fastigheten utan undantag.

En sådan här typ av hyra planeras inför tillgängliggörandet av nybyggda hyreslägenheter i en så kallad nyproduktion. Den sätts framförallt för att hyrestagare ska få en hyra utefter produktionsvärdet, inte själva bruksvärdet. Det finns också ett exempel på omvänd presumtionshyra som används för att hålla ned hyran under bruksvärdet för hyrestagarna.

En presumtionshyra gäller under 15 år och regeln som sådan ganska modern, den uppkom nämligen år 2006. Hyresvärden sätter naturligtvis en sådan här hyra i normalfallen för att inte gå miste om pengar, det kostar ofta på att bygga fastigheter i en nyproduktion. Efter 15 år så räknas en fastighet ej längre som ny.

Vanliga frågor om presumtionshyra

Har en fastighet byggd 2006 fortfarande en giltig fastslagen hyra?

Svar ja, det har den. Man kan använda sig av enkel matematik. När regeln tillkom 2006 så var gränsen satt vid 10 år, vilket gjorde att presumtionshyran skulle ta slut 2016. Men eftersom en regeländring tillkom 2013 så höjdes gränsen till år 2021 för 2006 års fastigheter.

Kan presumtionshyran se annorlunda ut från fastighet till fastighet?

Svar ja, det kan den. Hyran fastställs efter fastighets läge, hur modern den är, vilka inventarier den har och hur pass attraktiv den är. I praktiken så har inte alla råd att hyra för en viss summa vilket ger ett visst klientel till respektive fastighet?

Överförs presumtionshyran om du hyr ut i andra hand?

Ja, det gör den. Särskilt när det gäller att du hyr ut din hyresbostad omöblerad. Är den möblerad har du enligt rättspraxis rätt att addera 10-15 % av hyran som påslag. Du måste alltid fråga hyresvärden om lov innan du hyr ut i andra hand.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 2.00