Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är ett begrepp som dyker upp vid husköp. En vanlig synonym för överlåtelsebesiktning är husbesiktning. Detta är en byggteknisk besiktning som gäller vid köp och försäljning av villor och fritidshus. En överlåtelsebesiktning bör utföras av en besiktningsman för att vara säker på att den utförs korrekt.

Vid köp av villa och fritidshus har man en lagstadgad skyldighet att undersöka den bostad man köper. Detta för att undersöka vilket skick bostaden befinner sig i. Allt enligt den så kallade lagstadgade undersökningsplikten. På detta sätt kan man upptäcka fel i bostaden och undvika att dolda fel dyker upp efter köp.

Vid en överlåtelsebesiktning bör man anlita en besiktningsman som är utbildad byggnadsingenjör har genomgått SBR:s grundutbildning. Genom att anlita en certifierad och godkänt besiktningsman kan man känna sig lugn med vetskapen om att alla eventuella fel kommer upptäckas innan köp. På så sätt får man inga tråkiga upptäckter efter bostaden köpts.

Vanliga frågor om överlåtelsebesiktning

Är en överlåtelsebesiktning obligatorisk?

Det är obligatoriskt att göra en överlåtelsebesiktning. Detta enligt svensk lag. En överlåtelsebesiktning är dessutom mycket bra att utföra då man som köpare har möjlighet att upptäcka såväl synliga som dolda fel innan man köper sin bostad. På så sätt besparas man tråkiga konsekvenser efter köp.

Vem bokar en besiktningsman för överlåtelsebesiktning?

Det är köparen som ska boka en besiktningsman för att utföra en överlåtelsebesiktning. Då det är köparen som har undersökningsplikt av bostaden är det denna som måste betala för att anlita en professionell besiktningsman. Man får tillsammans med säljaren komma överens om ett passande datum.

Hur utförs en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning brukar utföras i tre olika steg. Dels utförs en okulär besiktning av bostaden. Därefter utförs en utökad besiktning av riskkonstruktioner, det vill säga de delar som kan drabbas av eventuella fuktproblem. Slutligen redovisar besiktningsmannen alla upptäcker och meddelar vad det kostar att åtgärda dessa.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0