Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal förekommer i många olika sammanhang. I princip kan man säga att så snart någon säljer en egendom träffar köparen och säljaren ett överlåtelseavtal, det vill säga de kommer överens om villkoren för försäljningen. Enligt huvudregeln kan ett överlåtelseavtal vara muntligt. Detta gäller emellertid inte vid fråga om överlåtelse av fast egendom eller en bostadsrätt.

Vid överlåtelse av en fastighet eller en bostadsrätt är det inte möjligt för parterna att ingå ett muntligt överlåtelseavtal. Ett sådant avtal är ogiltigt och kan inte göras gällande. Ett avtal om överlåtelse av en fastighet eller en bostadsrätt måste vara upprättat i skrift och även innehålla vissa obligatoriska uppgifter som t ex pris.

Att själva upprätta ett överlåtelseavtal är något man bör undvika om man inte har juridiska förkunskaper. Eventuella felaktigheter i ett överlåtelseavtal kan få ödesdigra konsekvenser, som till exempel att överlåtelsen är ogiltig. För att vara säker på att ett överlåtelseavtal blir korrekt utformat bör man anlita en jurist eller be en professionell mäklare skriva avtalet.

Vanliga frågor om överlåtelseavtal

Är ett överlåtelseavtal för en bostadsrätt detsamma som ett upplåtelseavtal?

Nej, ett överlåtelseavtal är inte detsamma som ett upplåtelseavtal. Ett upplåtelseavtal träffas mellan bostadsrättsföreningen och den första ägaren av bostadsrätten. Därefter behöver inte något nytt upplåtelseavtal upprättas. När ägaren till bostadsrätten senare säljer bostadsrätten används ett överlåtelseavtal där säljaren säljer bostadsrätten, inkluderande upplåtelseavtalet, till en köpare.

Är det dyrt att skriva ett överlåtelseavtal?

Skriver du själv avtalet blir det inte dyrt. Men detta är något som du bör undvika om du inte är specialiserad på denna typ av juridik. Anlitar du en advokat kommer det sannolikt att kosta dig en rejäl slant. Den billigaste lösningen är ofta att be mäklaren att skriva överlåtelseavtalet.

Behöver jag upprätta ett köpebrev vid köp av en bostadsrätt?

Nej, du behöver inte upprätta ett köpebrev om du köper en bostadsrätt. Köpebrev används vid överlåtelse av fastigheter och är obligatoriska för att ett köp av en fastighet ska kunna slutföras. Vid köp av bostadsrätt brukar man istället använda en kvittens som bekräftelse på att betalning gjorts.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0