Listränta

När det gäller bolåneinstitut finns det ett antal begrepp som en kund behöver sätta sig in i för att välja rätt långivare för sitt bostadslån. Exempelvis när det gäller ränta finns det ett antal definitioner som har olika betydelser. Denna sammanställning kommer ge en introduktion till det viktigaste att känna till kring begreppet listränta.

På hemsidor och i reklam från ett bolåneinstitut kommer det finnas ett par olika listräntor angivna. Ofta finns det listräntor med olika bindningstid. Allt från rörlig ränta till låneräntor som kommer med ett eller ett par års bindningstid. De räntor som visas i en sådan tabell är det som kallas för listränta.

Listräntan innebär att en kund kommer få högst denna ränta på sitt bolån. Det är alltså en räntenivå som gäller för en kund som inte får några rabatter i sitt lån. Ofta kan en kund förhandla till sig någon slags rabatt gentemot listräntan, så i själva verket får många kunder en lägre ränta än listräntan.

Vanliga frågor om listränta

Vad är skillnaden mellan listränta och snittränta?

Listräntan är den högsta räntenivå som en kund kommer bli erbjuden för ett nytt bolån hos det aktuella bolåneinstitutet. Den räntenivån gäller för en kund som inte får några ränterabatter. Snitträntan är den genomsnittliga räntenivå som nytecknade bolån under föregående månad tecknades med.

Hur kan en kund få rabatt gentemot listräntan?

Bolåneinstitut är i vissa fall beredda att ge en rabatt gentemot listräntan. För varje bolån görs en individuell bedömning kring vilken risk långivaren tar i det aktuella fallet. Faktorer som spelar in är exempelvis lånets storlek, belåningsgrad, bostadens marknadsvärde och kundens finansiella situation.

Är det bättre med rörlig eller fast ränta?

För bolån går det att välja fullt rörlig ränta eller en ränta som binds på en viss tid. Bindningstiden kan variera mellan tre månader till flera år. Vad som är bäst beror på marknaden och vad som sker framöver. I stabila tider är ofta rörliga lån mer lönsamma.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00