Hyresnämnden

Hyresnämnden är domstolsliknande och uppgiften är att medla i tvister som kan uppstå mellan hyresvärd och hyresgäst. Det är gratis att vända sig till hyresnämnden och vissa av besluten som nämnden fattar kan överklagas till Svea hovrätt. Ordföranden i hyresnämnden kallas hyresråd och Sverige är uppdelat på åtta geografiska områden som har var sin hyresnämnd.

Hyresnämnden kan även agera som en skiljenämnd gällande hyrestvister. Det innebär att nämnden kan förlika en tvist istället för att den ska tas upp som ett mål i domstolen. Då ska parterna komma överens eller nämnden besluta om en kompromiss som kan hjälpa båda parterna. Möjligheten till överklagan kan avtalas bort och tvisten avslutas där.

De åtta områdena är Stockholm, Västerås, Linköping, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå och varje år inkommer mellan 25 000 och 30 000 ärenden till de åtta nämnderna. I Stockholm, Göteborg och Malmö är chefen för nämnden det anställda hyresrådet, i de andra fem områdena är chefen för hyresnämnden tingsrättens lagman.

Vanliga frågor om hyresnämnden

Är andrahandsuthyrning tillåtet?

Det är upp till hyresvärden att godkänna en uthyrning i andra hand, men om det finns särskilda skäl kan hyresgästen ta upp ärendet i hyresnämnden. Särskilda skäl kan vara studier på annan ort under bestämd tid, tillfälliga studier eller arbete utomlands och liknande. Då kan det finnas möjlighet att få godkännande av hyresnämnden.

Vad är besittningsskydd?

En hyresgäst har ett visst besittningsskydd. Det innebär att hyresvärden inte kan säga upp hyresgästen hur som helst om ingen föreliggande orsak finns, som till exempel klart olämpligt beteende eller obetalda hyror. En hyresgäst som sköter sig kan därför få sitt fall prövat i hyresnämnden för att få hjälp att bo kvar enligt besittningsrätten.

Kan hyran vara för hög?

Ja, en lägenhet kan hyras ut till ett oskäligt högt pris, men om så skulle vara fallet kan hyresgästen gå via hyresnämnden och försöka att få hyran sänkt. Hyresgästen kan endast få pengar tillbaka retroaktivt vid för hög hyra om det gäller ett andrahandskontrakt på lägenheten.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0