Hyreskontrakt

Ett så kallat hyreskontrakt i Sverige sluts mellan minst två parter, mer specifikt hyresvärden (den som tillhandahåller bostad/lokal) och hyresgäst-en. Hyreskontraktet kan vara för en specifik tid, exempelvis några månader framåt eller tills någon av parterna bryter kontraktet. Oftast gäller 1-3 månaders uppsägningstid från bägge håll.

Det här beror på att om hyresgästen bryter kontraktet ska denne ge hyresvärden en tidsfrist att hitta en ny hyresgäst, och om hyresvärden å andra sidan bryter kontraktet ska hyresgästen få tid till att hitta ett nytt boende. Hyreskontraktet behöver inte vara skriftligt och dokumenterat, men om någon part kräver det så ska ett skriftligt kontrakt upprättas.

Det finns färdiggjorda mallar att hämta från internet gratis, om man nu själv inte har tid eller lust att göra egna dokument. Däremot måste signaturerna vara unika och gjorda av respektive part. I hyreskontraktet förordas villkor för boendet och vilka åtaganden man som hyresgäst behöver göra. Är man osäker på vad som menas så ska man fråga.

Vanliga frågor om hyreskontrakt

Kan en minderårig vara hyresgäst?

Absolut, det anser hovrätten som 2012-2014 handlade ett ärende där en 17-årig tjej vars mamma tidigare stått på kontraktet och som gått bort gjorde att tonåringen önskade överta kontraktet. Dock gäller inga specialregler för minderåriga, de räknas som vuxna i det avseendet att hyror måste betalas och så vidare.

Vilken grupp är överrepresenterad bland hyresgäster?

Den grupp som är mest frekvent i att hyra lägenheter är studenter. Det beror på att studenter ofta inte vill binda sig till varken lägenheter eller hus för den tid de studerar. Dessutom är det ganska dyrt att köpa bostadsrätter i klassiska studentstäder såsom Stockholm, Uppsala och Lund.

Vilka erbjuder hyresrätter?

Diverse bostadsförmedlingar som ägs av kommuner hyr ofta ut lägenheter till studenter. I vissa fall finns också så kallade ungdomslägenheter (människor upp till 25 år) samt seniorlägenheter (65+) samt förstås lägenheter för alla däremellan. Man kan också söka sig till olika privata aktörer runt om i städerna.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0