Energideklaration

Energideklarationen bör innehålla information om hur mycket energi som går åt för att värma upp bostaden. Hur stor är den area i huset som måste värmas upp, och hur mycket energi behövs för fastighetselen? Deklarationen ska visa energiåtgång för tappvarmvatten och komfortkyla. Förslag på hur man kan minska energianvändningen är en viktig del.

En energideklaration behövs för den som tänker hyra eller köpa en bostad. Fastighetsägaren anlitar först en oberoende, certifierad energiexpert som upprättar energideklarationen. Certifieringen görs via olika inrättningar genom Swedac, som är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Energiexperten måste då ha klarat ett kunskapsprov för att få behörighet att genomföra besiktningar, som sedan används för energideklarationer.

En energideklaration bör göras av fastighetsägaren när fastigheten ska hyras ut till en hyresgäst, och innan fastigheten ska upp till försäljning. Den måste vara upprättad senast två år efter att en ny byggnad har börjat användas. Energideklarationen behövs också om det rör sig om en större byggnad med många besökare.

Vanliga frågor om energideklaration

När behövs det en energideklaration?

Om en byggnad har en golvarea på minst 250 kvadratmeter, behövs det en energideklaration. Om den flitigt besöks av människor ur allmänheten är detta ytterligare ett kriterium. När en byggnad ställs till förfogande att användas av andra, så kallad nyttjanderätt, behövs en energideklaration, och till byggnader som är till salu eller nyuppförda.

Vad kan man göra om det saknas energideklaration?

För att som spekulant kunna vara säker på att köpa ett hus med god energiprestanda, är det viktigt att få läsa energideklarationen innan köpet. Om energideklarationen saknas, kan du som köpare kräva av säljaren att en sådan görs inom sex månader efter tillträde. Detta sker på säljarens bekostnad.

Vilka byggnader behöver inte energideklaration?

Energideklaration behövs endast när en byggnad använder energi för att påverka dess inomhusklimat. Då måste inomhustemperaturen nå tio plusgrader eller mer. Verkstäder och industribyggnader är undantagna regeln om energideklaration. Om byggnaden är högst femtio kvadratmeter, eller används högst fyra månader på ett år krävs ej energideklaration.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0