Elavtal

Elavtal behöver alla som inte redan har dit inkluderat i sin hyra vilket kan vara fallet om du bor i en hyresrätt eller bor i andra hand. Ett elavtal består av två komponenter. Den ena delen är för att vara ansluten till elnätet och den andra delen avser den el du faktiskt gör av med.

I Sverige har vi sedan 1996 haft en avreglerad elmarknad vilket innebär att man som konsument kan välja vilken leverantör av el man vill. Somliga föredrar el från en viss typ av energiform och andra prioriterar priset mest.

Det finns idag över 100 elleverantörer att välja mellan vilket har gjort att det finns flertalet jämförelsetjänster som hjälper dig att värdesätta just dina preferenser. Att byta elavtal är enkelt och de flesta har gjort det flera gånger.

Vanliga frågor om elavtal

Hur lång tid tar det att byta elavtal?

Det tar ofta ungefär en månad att byta elavtal. Uppsägningen behöver ske skriftligen och den nya elleverantören skall informera elnätsföretaget om bytet.

Kan jag byta elnätsavtal?

När du tecknar elnätsavtal så gör du det med den leverantören som äger nätet där du bor. Så för de allra flesta är det aldrig ett alternativ att byta elnätsleverantör.

Skall jag välja fast eller rörligt elpris?

Det går inte att med säkerhet svara på vad som kommer vara billigast. Rent generellt så tjänar man på att ha rörligt pris. Det förutsätter att du har råd med de tillfälliga prisuppgångarna så att du kan spara sedan när priset går ned igen.

Källor och vidare läsning

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0