Bunden ränta

När det gäller lån till en bostad finns det en hel del information att sätta sig in i för att säkerställa att rätt beslut fattas. Inte minst kring lånevillkor finns det ett antal begrepp och frågeställningar att hantera. Denna sammanställning går igenom vad som avses med bunden ränta och vad en bostadsägare bör känna till kring detta.

För bostadslån finns det flertalet långivare att välja på. Alla kommer med något olika erbjudanden och villkor. En punkt som är viktig att fundera på kring bostadslånet är om detta ska tecknas med bunden eller rörlig ränta. En rörlig ränta innebär att räntan följer marknaden och kommer gå upp och ner under låneperioden.

En bunden ränta kommer istället att ligga på samma nivå under hela bindningstiden för lånet. Exempelvis om lånet är bundet på 1,5% ränta i fem år, kommer bostadsägaren att betala den räntan på lånet under alla de fem åren. Efter den perioden fattas ett nytt beslut kring lånevillkor om lånet inte har avbetalats under de fem åren.

Vanliga frågor om bunden ränta

Är det bäst med rörlig eller bunden ränta?

Det finns inte ett entydigt svar på den frågan. Vad som är mest lönsamt beror på hur marknaden och konjunkturen utvecklar sig framöver. Om marknaden är stabil är det ofta mer lönsamt med rörlig ränta. Men om något omfattande händer kan de rörliga räntorna bli dyrare än de bundna.

Går det att kombinera rörlig och bunden ränta?

Det går bra att ha delar av bostadslånet med rörlig ränta och delar med bunden ränta. Det totala bostadslånet behöver då delas upp i ett par portioner som ses som separata lån. Att fördela det totala lånet på detta sätt kan vara ett sätt att fördela risken.

Hur lång bindningstid bör tecknas?

Det beror på vad bostadsägaren vill med sina lån. En lång bindningstid innebär att det är tydligt vad bolånet kommer kosta under hela bindningstiden. Det skapar en trygghet. Men å andra sidan kommer räntan då att innehålla marginal för långivaren för att kunna hantera eventuella ökade kostnader de har i sin upplåneränta.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0