Bottenlån

En bostadsaffär är ofta en av de största affärerna en köpare kommer göra. Med anledning av detta är det viktigt för en bostadsköpare att säkerställa att affären blir så fördelaktig som möjligt. Vid ett bostadsköp behöver köparen ta ställning till finansieringsfrågor. Denna sammanställning ger en inblick i begreppet bottenlån och vad som är bra att känna till.

Vid finansiering av ett bostadsköp så kommer sannolikt en del av kostnaden för bostaden att betalas genom att ett eller flera lån tecknas. För bostäder idag finns regler som säger att maximalt 85% av bostadens värde får pantsättas. Det innebär att ett lån tecknas med bostaden som säkerhet. Detta lån kallas även bottenlån.

Motsatsen till bottenlån kallas topplån och detta kan användas för att finansiera de 15% av bostadens värde som inte får belånas. Dessa 15% kallas ofta även för kontantinsatsen. Om en köpare inte kan betala kontantinsatsen med egna pengar kan ett lån tecknas för att täcka denna summa. Lånet kallas då för topplån.

Vanliga frågor om bottenlån

Vad är skillnaden mellan bottenlån och topplån?

Ett bottenlån är ett bostadslån som är tecknat med bostaden som säkerhet. Det vill säga långivaren har rätt att lösa in bostaden om köparen inte betalar kostnaderna för lånet enligt avtal. Ett topplån har ingen säkerhet inskriven, vilket innebär att det kan ses som en typ av privatlån.

Varför är bottenlånet enbart 85% av bostadsvärdet?

Gränsen på 85% belåningsgrad för bostäder infördes av Finansinspektionen för att försöka dämpa bostadsmarknaden något. Syftet var att köpare inte skulle köpa en bostad som är alltför dyr och där köparen riskerar att inte kunna ha råd med bostaden om exempelvis räntorna går upp.

Vad händer om värdet på bostaden ökar?

Om marknaden utvecklas i positiv riktning kan marknadsvärdet på en bostad öka. Det är tillåtet att var femte år göra en omvärdering av bostaden för att till exempel kunna förhandla om lånevillkoren med långivaren. Det kan då vara möjligt att omvandla ett existerande topplån till ett bottenlån.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0