Bostadslån

Bostadslån är en typ av lån som tas för att finansiera köp av bostad. De kan också tas för att finansiera en utbyggnad eller renovering av en bostad. Med bostad menas antingen ett hus, en lägenhet eller annan typ av bostad, exempelvis en stuga. Det kan även gälla ett fritidshus.

Bostadslån kan man som privatperson ta hos en bank eller annat kreditinstitut. Man kan högst ta ett lån för att finansiera 85 % av kostnaden för bostaden. Resten måste man antingen finansiera själv, eller genom ett andra lån. Dessa lån kallas för blancolån och har oftast högre ränta än vanliga bostadslån.

Bostadslånet består av två delar, ränta och amortering. Amortering är den summa man lånar, och måste betala tillbaka i etapper. Räntan är själva kostnaden för lånet, och brukar anges som en procentsats av lånesumman. Räntan kan vara antingen rörlig och ändras beroende på hur marknaden ser ut, eller bunden och inte ändras.

Vanliga frågor om bostadslån

Vem kan ge bolån?

För att få ta ut ett bolån behöver man kontakta en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta kan göras online, via telefon eller på ett bankkontor. De kommer sedan att undersöka din ekonomi och kreditvärdighet för att bedöma om de är beredda att låna ut pengar till dig eller inte.

Hur vet man om man kan få ett bolån? 

För att köpa en bostad måste man antingen ha sparat mycket pengar, eller ha en stabil inkomst så att man kan betala tillbaka ett bostadslån i framtiden. Banken kommer att göra en kreditupplysning på personen som vill ta ett lån, för att avgöra om dennes ekonomi är tillräcklig.

Vad är räntan på ett bolån?

Räntan på ett bolån kan variera mycket. Den beror bland annat på vilken bank man tar ett lån hos, vilken inkomst man har samt hur marknaden ser ut. Om man tar ett blancolån för att finansiera de sista 15 procenten av bolånet är denna ränta ofta högre.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00