Amorteringskrav

Amortering innebär att låntagaren betalar av en del av lånet varje månad, vilket leder till lånet minskar. Alla banker har amorteringskrav på bolån som är över 50 procent av bostadens värde oavsett vad det är för typ av bostad. Detta innebär att låntagaren måste betala av delar av sitt bolån varje månad.

Hur stor summa som ska amorteras varje månad beror på hur stort lånet är i förhållande till bostadens värde. Om bolånet ligger mellan 50-70 procent av bostadens värde så ska en procent av det totala lånebeloppet amorteras varje år. Om bolånet ligger över 70 procent så ska två procent amorteras varje år.

Efter att det skärpta amorteringskravet infördes så påverkar även inkomsten amorteringskravet. Om det belånade beloppet överstiger 4,5 gånger låntagarens bruttolön så tillkommer det en procent på amorteringskravet. När låneskulden sedan kommer under 4,5 gånger bruttolönen så försvinner den extra procenten. Om lånet är under 50 procent av bostadsvärdet och under 4,5 gånger bruttolönen så gäller inte amorteringskravet.

Vanliga frågor om amorteringskrav

Gäller det skärpta amorteringskravet befintliga bolån?

Det skärpta amorteringskravet gäller bara nya bolån där lånesumman överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten. Om låntagaren skulle öka upp ett befintligt bolån och den nya totalsumman överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten så kommer amorteringskravet att träda i kraft och då ska en procent betalas av på hela lånesumman.

Går det få undantag från amorteringskravet?

Det går att beviljas undantag under en begränsad tidsperiod. Det är banken som avgör om en låntagare kan få göra undantag från amorteringskravet, både det befintliga och skärpta kravet. En del banker väljer att ge undantag till nyproduktion och lantbruk. Annars ska vara finnas särskilda skäl för att få ett undantag.

Vilka påverkas mest av det skärpta amorteringskravet? 

Det skärpta amorteringskravet är anpassat så att det mest riktat mot bolånetagare som tar stora bolån i förhållande till deras inkomst. Pensionärer, studenter och personer med låg inkomst beviljas sällan stora lån och berörs därför inte på samma sätt av amorteringskravet. Däremot påverkas ensamma hushåll mer än samboende hushåll.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0